Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd.
U dient hierbij een opzegtermijn van 1 kalendermaand in acht te nemen.
U kunt het  formulier inleveren bij de leiding of mailen naar de betreffende leiding en: ledenadministratie@triade-almelo.nl

Mocht u nog vragen hebben rondom de afmelding dan kunt u bellen naar 06-31076061.

Download hier het uitschrijfformulier:

Download