Contact

Secretariaat

Mail aan de secretaris kan gericht worden aan: secretaris@triade-almelo.nl

Ledenadministratie

Mail voor de ledenadministratie over bijvoorbeeld aan- en/of afmelden kan gericht worden aan: ledenadministratie@triade-almelo.nl.

Vertrouwenspersoon

Als club wil je dat iedereen zich welkom en veilig voelt binnen je vereniging. Je veilig voelen is een voorwaarde om met plezier te sporten. Mochten er zich omstandigheden voordoen waardoor jij je niet veilig of fijn voelt binnen de vereniging, of maak je je zorgen, dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon, mevrouw A. (Ali) Jalving. Dit kan per mail: vertrouwenspersoon@triade-almelo.nl

 

Bestuur

?
Voorzitter

| voorzitter@triade-almelo.nl

Ellen Brokelman
Secretaris

secretaris@triade-almelo.nl

Josien de Heer
Penningmeester

| penningmeester@triade-almelo.nl

Mariëlle Kuiper
Algemeen bestuurslid, Notuliste

 

Christie Sand – Gierveld
Algemeen bestuurslid, ledenadministratie

?
Algemeen bestuurslid, Vertrouwenspersoon

| vertrouwenspersoon@triade-almelo.nl