Huisregels

1. Wij gaan respectvol met elkaar om;
– Ben je als lid, ouder of trainer niet respectvol benaderd, contact eerst de persoon zelf. Kom je er
samen niet uit, schakel onze vertrouwenspersoon in. Zie website voor contactgegevens.
– Trainers hebben het recht een lid of ouder uit/bij de training te verwijderen en melden dit direct bij
het bestuur. Er wordt dan contact opgenomen.

2. Volwassenen spreken wij aan met u, tenzij u anders aangeeft;

3. Vragen? Stel ze per e-mail. Kan dit niet, dan aan het einde van de training
bij de hoofdtrainer;
– assistent trainer verwijst door naar hoofdtrainer.

4. Mededelingen worden in de app-groep of per e-mail verstuurd;
– zorg ervoor dat juiste e-mailadres en telefoonnummer bij ledenadministratie bekend is.

5. Ouders en/of verzorgers zijn tijdens de training telefonisch bereikbaar;
Training

6. De hoofdtrainer is verantwoordelijk en bepaald het verloop van de les;
– Hij/zij deelt de deelnemers en assistent trainers in bij de verschillende onderdelen.

7. Tijdens de training zijn er geen telefoons in de zaal;
– m.u.v. hoofdtrainer voor calamiteiten.

8. De toestellen en materialen worden alleen gebruikt tijdens de training en
alleen waarvoor ze bedoeld zijn;

9. Tijdens de training zijn leden, trainers en assistenten vanuit een actieve
houding gefocust op de training;

10. Tijdens de training drinken we alleen water of ranja in de kleedruimte;
– Tijdens lange trainingen is er een pauze en kun je indien nodig ook iets eten.
– Trainer mag een uitzondering maken voor bijv. sinterklaas. Trainer draagt er zorg voor dat
materialen en vloer niet beschadigen.

11. Wij dragen geen sieraden i.v.m. onze veiligheid;

12. Wij dragen lange haren vast;

13. Wij dragen geschikte kleding gericht op turnen/springen. Onze kleding is
gericht op sporten, veiligheid en voorbeeldfunctie;

14. De hoofdtrainer bepaald voor de les of ouders/verzorgers, in de zaal (aan
de kant) aanwezig kunnen zijn. Kan dit niet, verlaat u de les;
Zijn er vragen, hebt u aanvullingen of feedback, dan ontvangen wij deze graag
via secretaris@triade-almelo.nl.